Částku měl Sousedík podvodem vyhrát vobdobí od dubna do května rok 2006.Jeho nedovolené počínání zachytily kamery.

Svědci však upozornili senát, že Sousedík chodil do otrokovické herny už na konci roku 2005. „ Zpočátku hrál jen po malých částkách a ani jeho výhry nebyly nijak veliké. Od nového roku ale najednou vyhrával pokaždé, kdykoliv tam přišel. Nejdřív jen tisíce, pak už desetitisíce,“ vypovídal loni vříjnu při prvním stání zaměstnanec Mašinky Miloslav Gajdůšek.

Podle něj si obžalovaný pokaždé vybral dobu, kdy urulety nikdo nebyl a vbaru byla jen jedna obsluha. „Nemohl jsem ho tedy nijak hlídat. Neviděl jsem, co tam dělal. Vždy seděl zády a vždy ujednoho a toho samého místa,“ doplnil Gajdůšek.

Když pak Sousedík vyhrával téměř pokaždé, upozornil na to personál majitele Mašinky Františka Zatloukala. „Zavolal jsem proto firmu Lucky Money, od které mám stroje pronajaté, jestli tam není nějaká chyba. Technici pak zjistili, že je na ruletě uvolněný poklop, ale nic víc,“ sdělil Zatloukal. Podle něj pak obžalovaný nějakou dobu nevyhrával, až do května, kdy opět vyhrál velikou sumu. Pak prý hned firmu Lucky Money upozornil.

Společnost si teprve pak prohlídla na kamerách záznamy, kde zjistila, co se děje. „Seděl za ruletou a pod její límec strkal nějaký předmět. Tím hru ovlivňoval. Zpaměti rulety, jsme pak zjistili, že tímto způsobem vyhrál od ledna více jak šest set tisíc korun. Neustále totiž seděl na jednom místě a sázel pořád na několik vedel sebe umístěných čísel. Tím si tak výhru pojistil. Takže to nebyl problém dohledat a vypočítat,“ vysvětloval technik firmy ZdeněkIngr.

Pro obvinění zšestsettisícového podvodu však chybějí důkazy. Záznamy kamer totiž podnik uchovává pouze dva měsíce nazpět.

Lucky Money se nejprve proto pokusila se Sousedíkem dohodnout. „Uznal, že je to pravda, ale nabídl nám, že nám vrátí sto padesát tisíc. Prý tolik vyhrál. Podle záznamů ale vyhrál podvodně daleko víc, takže jsme to nepřijali,“ podotkl dispečer společnosti Petr Sklenář.

Obžalovaný Rostislav Sousedík se vprůběhu líčení odmítal kcelé věci vyjádřit. Ve své výpovědi vpřípravném řízení, kterou četl soudce Pavel Houdek pouze uvedl, že se ničeho nedopustil.

Ve čtvrtek předseda senátu vyslechne znalce zoboru kybernetiky a budou přehrány kamerové záznamy zherny.