„Policisté schválili rozhodnutí ovykázání muže zdomu na dobu deseti dnů. Statut vykázání souvisí podle zákona sdomácím násilím,“ uvedla hradišťská policejní mluvčí Jitka Zámečníková.Vletošním roce se jedná oprvní případ vykázání zdomu na Uherskohradišťsku. „Příčina utohoto případu není jednoznačná, bude zde zřejmě více podnětů pro takové chování. Nejspíše se jedná ointerpersonální komunikační problémy vrodině, vhodná by byla terapie nebo konzultace sodborným lékařem,“ nastínila psycholožka Denisa Ondrušková zpsychologicko-pedagogické poradny vUherském Brodě.

„Poté by se snáze dala rozpoznat příčina jednání. Myslím si však, že desetidenní lhůta vykázání nic neřeší, důležité je pátrat především po motivu, proč se to stalo. Tím, že chlapci zakáží přístup do bydliště, jen oddálí opakování stejné situace. Dalším možným důvodem mohou být také osobnostní nevyřešené problémy, se kterými se mladík nedokáže vyrovnat, a to ho právě žene ktomu, že vafektu jedná tak, jak jedná,“ dodala psycholožka.

Kpodobným případům došlo na Uherskohradišťsku vloni celkem čtyřikrát.