Vlivem odpoledních srážek došlo ke znečištění řeky Dřevnice kanalizačními splašky. O situaci byli informováni pracovníci zlínského magistrátu spolu s Vodárnami a kanalizacemi. "Úhyn ryb byl zaznamenán po celém toku Dřevnice od mostu na Čepkově až po Podvesnou IV. Pošlo zde několik stovek ryb.", sdělila mluvčí Městské policie Škubalová.

Řešením situace je upuštění množství vody ze Slušovické a Fryštácké přehrady, čímž dojde k posílení toku Dřevnice, které by mohlo zředit znečištěnou vodu a zachránit tak zbytek rybí populace.