První písemně doložené zprávy o vaření piva v Uhříněvsi se objevily v závěti Jaroslava Smiřického z roku 1594, který se v ní vyjadřuje k právu šenku v okolních vesnicích. Tehdejší pivovar nestál na současném místě, ale zřejmě někde mezi budovami zámku. Během třicetileté války v roce 1639 byla Uhříněves vypálena Švédy a zámek značně pobořen. Vaření piva však bylo záhy po válce obnoveno, aspoň podle dochovaných záznamů z padesátých let 17. století, kdy do týdenního platu tehdejšího faráře patřilo také pivo.

Kam na pivo z Uhříněvsi
Místní pivo chutná nejlépe v restauraci Pivovarská přímo v areálu pivovaru na adrese K Sokolovně 38, Uhříněves. Další restaurace a pivotéky, kam je distribuováno, najdete na webu www.upiva.cz.

Pivovar se pak roku 1705 přestěhoval do stávajících prostor mimo okruh zámeckých budov, proto se tento letopočet uvádí jako doba jeho založení. V roce 1877 začala velmi úspěšná etapa uhříněveského pivovaru. Novým nájemcem se stal Alois Tichý, uznávaný člen Spolku pro pivovarský průmysl v království českém. Období Aloise Tichého patřilo ke zlatým časům, v době přechodu na parostrojní výrobu totiž činil roční výstav pivovaru 20 000 hektolitrů piva. V této době místní pivo sesbíralo i řadu ocenění.

Úspěšnou éru přerušila první světová válka. Snížený odbyt i nedostatek surovin byly z části nahrazeny produkcí sodovek a limonád. Za druhé světové války roku 1942 došlo k úřednímu zastavení výroby piva. Po válce se majitelům podařilo jeho vaření opět zahájit díky úvěrům a první výstav byl datován k 1. 6. 1946. Komunistický režim však rozkázal pivovar zavřít. Pivovarské stroje utichly 15. února 1949.

V následujících letech celý areál chátral. V roce 1991 byl zdevastovaný objekt vrácen potomkům původních majitelů, kteří se v rámci svých možností pustili do jeho záchrany. Do roku 2014 se podařilo opravit všechny důležité budovy natolik, že mohlo padnout rozhodnutí obnovit výrobu.

A jaká piva se tu dnes vaří? V návaznosti na tradici pivovaru jsou to klasická spodně kvašená piva Alois 11°, 13° a 14°, také tradiční uhříněveský tmavý speciál Porter. Zdomácnělými pivy se staly i svrchně kvašené ALE a IPA. Ze sezonních speciálů bylo zatím úspěšně vyzkoušeno světlé pšeničné pivo stylu Weizen, které je přinejmenším v létě ve stálé nabídce. Místní specialitou je pak korsickými pivy inspirovaný silný polotmavý speciál s přísadou jedlých kaštanů, nazvaný Kaštan 17°.