„Naše malá vesnička zdraví Havla tatíčka“, to bylo heslo z transparentu, se kterým před třiceti lety přijeli Lipjané do Zlína (tehdy ještě Gottwaldova) manifestovat za svobodu v této zemi. Celé roky byl transparent schován u manželů Jarmily a Milana Balajkových, aby se tento doklad úsilí o svobodu v roce 1989 zachoval.

U této příležitosti výročí sametové revoluce jsme s dojetím hleděli na onen starý transparent, který připomíná vzrušení a nadšení z tohoto přelomového okamžiku, u kterého jsme mnozí měli čest být. Kdo jiný si váží svobody víc, než ti, kdo zažili režim totalitní. Proto starosta Radek Palán ve svém proslovu apeloval na všechny přítomné i mladší ročníky, aby si uvědomovali, že je třeba svobodu bránit neustále.

Bylo to příjemně strávené odpoledne, které podtrhlo krásné počasí a bylo nostalgicky vnímáno pro jeho hluboký smysl. Ten smysl, abychom naši nabytou svobodu nebrali automaticky a náležitě si jí vážili. Pořád je riziko, že o svobodu a demokracii můžeme přijít. V Lípě věříme, že to se snad už nestane.

Petra Balajková