Pro uživatele pobytové služby Alzheimercentra ve Zlíně je náročné zapojovat se do společenského života ve městě. Pro mnohé z nich přitom baťovský Zlín znamená vzpomínky na produktivní život.

Nadace Tomáše Bati pořádá mnoho aktivit, které může běžný občan navštívit, pro klienty centra je to však téměř nemožné. Zlínské Alzheimercentrum ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati zrealizovaly „Týden Baťa“ přímo v centru a podařilo se jim přinést baťovský odkaz přímo mezi klienty. V rámci Týdne Baťa byla představena výstava Nadace Tomáše Bati – Tomáš Baťa, světový podnikatel, který sloužil.

Prostřednictvím dvanácti výstavních panelů měli klienti, ale i zaměstnanci možnost seznámit se s přesahem podnikatelské činnosti firmy Baťa i osobním životem T. Bati.

Centrum navštívila také Gabriela Končitíková, projektová manažerka Nadace T. Bati, která uskutečnila přednášku na téma Životní příběh Tomáše Bati. „Byl to pro mě jedinečný zážitek. Posluchači byli velmi pozorní a překvapilo mě, jak úžasně reagovali a sdíleli se mnou zážitky, které je vázali ke Zlínu nebo baťovskému odkazu,“ uvedla Končitíková.

„V rámci Týdne Baťa jsme si kromě povídání o Baťovi upekli sušenky podle receptu paní Marie Baťové tak, jak je pekla svému ,Tomíkovi‘. Je pro nás velmi důležité vytvářet pro klienty hodnotný obsah, který je inspiruje, a zároveň i zábavný,“ uvedla Pavla Staňková, ředitelka centra. „Jsem rád, že byla tato spolupráce navázána, a doufám, že budeme v přednáškách pokračovat.

Baťovský odkaz je plný inspirace a dokáže lidi nadchnout. Posláním Nadace Tomáše Bati je představovat baťovskou filozofii celé naší společnosti. Za tuto možnost spolupráce jsem velmi vděčný,“ doplnil Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati. Týden Baťa byl klienty Alzheimercentra ve Zlíně přijat velmi pozitivně, ve společných aktivitách tady plánují obě organizace pokračovat i v budoucnu.

Pavla Staňková, ředitelka Alzheimercentra Zlín