Základní umělecká škola Zlín-Malenovice připravila pro vás a širokou veřejnost Adventní koncert. Můžete si jej přijít poslechnout do malenovického kostela svatého Mikuláše v úterý 17. prosince 2019 od 17.30 hodin. Součástí koncertu je už sedmá benefiční sbírka, jejíž výtěžek slouží k zakoupení hudebních nástrojů pro děti z Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Zlín-Lazy. Děti nástroje využívají ve výuce, přináší jim radost z hudby, rozšiřuje a rozvíjí jejich vnímání a estetické cítění. Za šest let trvání této sbírky se vybralo 48 973 Kč.

Jana Gabrhelíková