V on-line výuce jsme si popovídali o zvycích a tradicích, které se vztahují k Filipojakubské noci. Vyluštili si kvíz a vyřešili několik úkolů k tomuto tématu.

Z některých se stali malé čarodějnice a čarodějové.

Markéta Petrů, Základní škola Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří