V bývalých prostorách Arcada NeuroMedical Center ve Zlíně nově působí Centrum Sarema, které dětem i dospělým poskytuje ambulantní a intenzivní neurorehabilitační terapie. Kromě zdravotní péče terapeuti rodinám poradí s možnostmi získávání finančních prostředků a poskytnou i poradenství v oblasti sociální integrace. 

Odborníci ze Saremy se zaměřují na intenzivní a komplexní neurorehabilitační programy pro klienty s neurologickým postižením, zejména po mozkové mrtvici, v důsledku dětské mozkové obrny (DMO), vývojového opoždění či traumatickém poranění mozku. 

„Intenzivní program sestavujeme individuálně na vstupní konzultaci dle potřeb a možností každého klienta. Terapie probíhají v rozsahu dvou až čtyř týdnů po dobu 1,5–3 hodin každý den v oddělených cvičebních místnostech,“ přibližuje Leona Zimčíková, vedoucí zlínské pobočky Sarema.

Ta minulý rok převzala z rukou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše ocenění Rady Zlínského kraje pro občany, kteří se v domácím prostředí starají o blízkého člověka, jenž ze zdravotních důvodů potřebuje pomoc druhých. S láskou pečuje o svou zdravou dceru a handicapovaného syna Štěpána a aktivně se věnuje poskytování osvěty a informací dalším rodinám dětí s postižením.

Terapie s kosmickým oblečkem TheraSuit 

Za důležitý považuje individuální přístup ke svým pacientům zkušená fyzioterapeutka Bc. Jana Galbavá. Přiznává, že kromě zdravotní péče pomáhá rodinám také s otázkami, se kterými se musejí často malí pacienti a jejich rodiče poradit mimo zdravotnické zařízení. S více než desetiletými zkušenostmi nasbíranými praxí na Slovensku i v Česku dokáže mj. odborně poradit, jak pro pacienty přizpůsobit domácí prostředí formou pomůcek pro zlepšování zdravotního stavu nebo zvládání běžných denních potřeb. 

Re-use projekt Cirkula ve Slavičíně.
Slavičín je Zelenou obcí roku 2023. Zabodovalo i novým re-use centrem

V současnosti zlínská pobočka nabízí neurorehabilitační terapie, často s využitím kosmického oblečku TheraSuit®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení. Využívané cvičební klece nabízejí pacientům možnost 3D prostorové rehabilitace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží. Fyzioterapeuti v pohybových terapiích využívají také speciální oblečkový systém TheraTogs®, a to pro pacienty s neuromotorickou dysfunkcí.

„Do budoucna nabídne zlínská pobočka pacientům další služby jako například ergoterapii. Ta pacientům umožní zapojovat se do činností, které jsou pro jejich život smysluplné a nepostradatelné. Jde o zachování maximální možné soběstačnosti v běžných denních, pracovních a volnočasových aktivitách,“ prozrazuje plány vedoucí pobočky Zimčíková.

Sabina Bergmanová