Rodiny, samoživitelé, nemocní, staří. Ti všichni jsou nejčastěji v tak nepříznivé životní situaci, že neví, jak dál. Ale velmi často se bojí, ano bojí se, ptát či osobně navštívit odborníky, kteří poradí, podají informaci, nastíní řešení, případně je provedou například pro ně nepřehlednou legislativou. Mnohdy si jejich situace naštěstí všimnou sousedé, ve farnostech kněží, v obcích pak starostové, kteří se rozhodnou spolupodílet se na změně jejich situace k lepšímu.

„Ti, kteří skutečně potřebují podporu, jsou totiž velmi skromní jak ve svém žití, tak i v prosbě o pomoc,“ říká Jana Strouhalová, sociální pracovnice a vedoucí odborného sociálního poradenství zlínské Charity.

Dokonce někteří neumějí využít ani zákonné nároky – příspěvek na bydlení, péči, nebo se smíří s nízkým výživným. „Pokud tito lidé udělají, byť s pomocí další osoby, první krok a osloví nás, je to jen dobře. Nejen, že jim pomůžeme rozklíčovat jejich aktuální situaci, která má mnohdy kořeny v minulosti a mimo současný problém, či je nasměrujeme v komunikaci s úřady, ale pokud zjistíme, že i po vyčerpání všech zákonných možností je v jejich prospěch nutná materiální podpora, neváháme pomoci,“ dodává Jana Strouhalová. Dle sdělení sociálních pracovníků Občanské poradny Charity Zlín mnozí lidé zvládají, byť v nekomfortní životní situaci, žít bez zadlužení. A to je veliká devíza.

Důstojný život pro každého člověka v každé situaci. To je cíl Charity Zlín, který beze zbytku naplňuje. I proto po celou dobu existence Tříkrálové sbírky, což je na Zlínsku od roku 2000, využívá místní charita na podporu jednotlivců i sociálních a zdravotních služeb, které v jejich prospěch pracují, maximální možný finanční objem. V letošním roce byly na Zlínsku ve čtyřech městech a čtyřiačtyřiceti obcích vykoledovány 2.336.471,-Kč, k využití se do Zlína vrací 1.355.153,18 Kč, bez výnosu DMS a poukázek.

Na takzvanou přímou pomoc organizace prozatím vyčlenila částku 650.000 Kč. „Jsme připraveni, pokud i díky stávající situaci vyvstane potřeba, částku navýšit. Reservu máme,“ konstatuje Pavla Romaňáková, projektová manažerka. A to nastat může. Je známo, že v čase nouzového stavu v zemi rodinám s dětmi klesají příjmy, stejně jako osobám pracujícím na tak zvanou dohodu. A výdaje se zvyšují. Děti se nestravují ve školních jídelnách, dochází ke zdražování potravin, další finanční závazky se plnit musejí. Pro všechny, kteří se ocitají v nepříznivé životní situaci a necítí se komfortně má Charita Zlín vzkaz: „Neostýchejte se hledat oporu. Naše pomoc může být královská.“  

Občanská poradna Charity Zlín, kontakty

·         Mgr. Jana Strouhalová, vedoucí a sociální pracovnice, T.: 739 245 973, E.: jana.strouhalova@zlin.charita.cz

·         Mgr. Pavel Hanke, sociální pracovník, T.: 739 245 974, E.: pavel.hanke@zlin.charita.cz

Tříkrálová sbírka, výtěžek a využití

Všechny sbírkou získané finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány, a to dle rozhodnutí rady ředitelů Charity Česká republika a České biskupské konference

·         65 % Charita Zlín, resp. farní charity (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři, tedy i Charita Zlín, ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy atp.)

·         15% projekty diecéze, v našem případě olomoucká arcidiecéze

·         10% dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí

·         5% celostátní projekty Charity ČR 

·         5% zákonem povolené režie

Charita Zlín, Tříkrálová sbírka 2020
Vykoledováno (346 skupinek, 4 města a 44 obcí): 2.336.471,-Kč (bez výnosu DMS a poukázek). Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.355.153,18 Kč (bez výnosu DMS a poukázek). 

Rozdělení výtěžku, schválené projekty (ke dni 29. 4. 2020) 

·         650.000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.

Příklady z praxe

Postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací …

·         150.000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice

·         100.000 Kč Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a distrofiemi (podpora rodin)

·         96.500 Kč Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín