Součástí bude malá užitková zahrada ve formě vyvýšených záhonů, čmelín, hmyzí hotel, ptačí krmítka, stromy a keře vhodné pro zabydlení ptactva, hmyzu, drobných obratlovců, informační výukové tabule a aktivizační prvky, zóna mokřad. Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům praktickou i teoretickou výuku v oblasti environmentálního vzdělávání.

Romana Pastuszková, Otrokovice