Před třemi lety, 31. července 2020 firma Crystalex CZ, s. r. o. definitivně ukončila rafinační výrobu ve svém pobočném závodě v Karolince. Uzavřela se tak téměř 160letá historie poslední sklárny na Valašsku, jejíž vznik je spjat s rozvojem průmyslového sklářství v regionu ve druhé polovině 19. století. Sklárna se specializovala především na výrobu nápojového skla (kalíškovinu) a jeho zušlechťování. Charakteristickým se stalo zejména využití lineárního dekoru, mechanicky rytého do voskové rezervy pomocí gilošovacího stroje či pantografu (později voskorytu) a následně leptaného kyselinou.

Právě tento specifický tradiční druh výzdoby inspiroval současného výrobce, sklárnu Crystalex v Novém Boru k uvedení novinky – kolekce Madame Karolinka. Vzhledem k noblesnímu obchodnímu názvu lze předpokládat, že je i připomínkou původního pojmenování sklárny coby Karolinina huť. Počeštěná verze německého názvu Charlottenhütte odkazuje na Charlottu, vdovu po Izáku Reichovi, spoluzakladatelku jedné z nejvýznamnějších rakousko-uherských sklářských společností S. Reich & Co., která vybudovala tuto sklářskou huť v letech 1861–1862.

Nová kolekce Madame Karolinka je součástí produktové řady Exclusive, jež „čerpá z klasických motivů a tradiční estetiky, kterou obohacuje o současné designové zpracování“, přičemž „její luxusní elegance je oslavou sklářského umění“. Kalíšky zdobí dekor typu giloš, který byl zhotovován na strojích zaváděných do výroby v Karolinině huti už na konci 19. století. Jedná se o kombinaci dvou lineárních dekorů (G 6548), a sice trojice sdružených pásových motivů s trojlístkem (G 273) a celoplošného síťoví (G 6557). První z nich patří k nejstarším vzorům, kdežto motiv sítě je doložen až ve druhé polovině 20. století (např. na vzoru nápojového skla z roku 1963). Jedná se o nadčasový dekor oblíbený až do současnosti a objevuje se již řadu let v nabídce Crystalexu u kolekce Royal. V podstatě jde o zjednodušenou a mnohem levnější variantu klasické kombinace gilošového vzoru (G273) s károvým brusem, která se ve výzdobě nápojového skla v Karolince (původně Novém Hrozenkově) uplatnila již od 30. let minulého století.

Sklárna za dobu své existence významně ovlivnila život v našem regionu, a to zejména v údolí Vsetínské Bečvy. Zajistila obživu obyvatelům zdejšího kraje a vytvořila úctyhodnou sklářskou tradici, na kterou byly a jsou hrdé celé generace, a kterou nově připomíná i kolekce Madame Karolinka.