Dobrovolníky hledáme vždy na začátku školního roku, oslovujeme je především formou sociálních sítí a webových stránek. Bohužel pro většinu pracujících je čas aktivity brzký, a proto hledáme i v řadách studentů. V loňském roce se nám podařilo navázat spolupráci s Obchodní akademií Tomáše Bati, které si moc vážíme. Vybraní studenti přicházejí spolu s pedagožkou na dětské oddělení, kde se snaží aktivizovat pacienty. Děti si mohou vybrat z množství zajímavých knih, ale pokud si číst nechtějí, mohou si s dobrovolníkem jen povídat.

Na obou stranách je aktivita přínosná. U dobrovolníka se jedná o nácvik komunikativních dovedností, rozvoj prosociálního chování a empatie. U dětí se jedná o navození příjemné atmosféry, utvrzení se v tom, že kniha je přítel.

V rámci projektu připravujeme dvakrát ročně speciální setkání – před Vánoci a v době Filmového festivalu. Vánoční setkání se koná v úterý 10. prosince. Děti navštíví známé zlínské osobnosti, připravena bude i hudební vsuvka.

Rádi bychom touto cestou poděkovali za spolupráci všem, kteří se na tomto projektu podílejí.

Za DDM Astra, Iva Vladíková