V budově, kterou jindy zaplňují děti, se sešla skupina dospělých z celého Zlínského kraje. Zúčastnili se ředitelé mateřských, základních a středních škol, školští inspektoři, zástupce Krajského úřadu Zlínského kraje, pracovníci Národního pedagogického institutu ČR a další.

Cílem setkání byla v první řadě výměna pracovních zkušeností, poznatků a nápadů. Účastníci byli seznámeni s novinkami a některými změnami v oblasti podpory nadání. Následně byla formou prezentace představena činnost Domu dětí a mládeže Astra, jeho přínos v rozvoji osobnosti jedinců, podpory nadání a práce s talenty.

Ne každý tušil, jak moc šikovné děti navštěvují naše zařízení a jak spolu se svými kamarády pod vedením odborných lektorů rostou, rozvíjejí své vědomosti a dovednosti. Účastníci vysoce specializovaných zájmových kroužků se pak se svými schopnostmi kvalifikují na mistrovstvích a různých oborových soutěžích. O tom, že se máme čím chlubit, si mohli zúčastnění přečíst v katalozích, jež byly v rámci prezentace k nahlédnutí.

Pro všechny přítomné byly přichystány praktické prezentace tří oddělení. V Malé ZOO přivítal návštěvníky zkušený přírodovědec, pan Holub. Provedl je světem zvířat a zodpověděl všechny otázky.

Lego roboty, raketové modely a 3D tiskárnu představil mnohonásobně oceněný modelář, pan Greš. V závěru prohlídky se příchozím věnovala výtvarnice Jana Jurášková. Ta si připravila velmi pěkný workshop s technikou airbrush, který zaujal snad všechny přítomné.

Doufáme, že jsme všechny přítomné příjemně zaujali a věříme, že se do Astry někdo z nich brzy rád vrátí. Bylo nám ctí, děkujeme.

Iva Vladíková, Marcela Obručová, DDM Astra Zlín