Valašského krúžku Malenovice, jehož založení je datováno do roku 1948. Navštívila jsem ji s kolegyní Dagmar Francovou a s bývalou členkou tohoto zájmového sdružení - paní učitelkou Věrou Kenšovou. S velkým zájmem jsme poslouchaly vyprávění nadšené folkloristky u jednotlivých panelů, plakátů, exponátů ve vitrinách,

z nichž některé paní učitelka Muzeu jihovýchodní Moravy věnovala. Z jejího vyprávění jsme se dozvěděly i podrobnosti z činnosti dětského folklorního souboru "Malý valach" na 11. ZŠ v Malenovicích, který zde vznikl v lednu 1966 a stal se součástí Valašského krúžku. Paní učitelka Věra Kenšová tam učila a s paní učitelkou

Magdou Šebíkovou soubor vedla.

Jako rodilé Malenovjanky jsme mnohé členy Valašského krúžku znaly a zažily jsme jejich vystupování a tématické  programy nejen jako žačky 8. ZŠ Malenovice. Na výstavě, inspirovány na panelu zveřejněným textem písně "Bílá holuběnko", jejímž autorem je Doc. Ing. František Mrlík, Dr. Sc., primáš cimbálové muziky Valašského krúžku, jsme si tuto píseň společně zazpívaly. Na uvedené výstavě jsme prožily něco mimořádného při vyprávění paní učitelky Věry Kenšové. Jsme vděčné za tento zážitek a vyjadřujeme paní učitelce hlubokou úctu a poděkování.

Velmi děkujeme pracovnicím Muzea jihovýchodní Moravy za uspořádání této výstavy, která zmapovala dlouholetou záslužnou kulturní činnost Valašského krúžku Malenovice.

Členové tohoto zájmového sdružení si to zasloužili. A Malenovjané také!  

Dana Ševčíková a Dagmar Francová, Malenovice