Zde na nás už čekala paní, která nás rozdělila na dvě skupiny. Obě měly možnost projít jak muzeum v Obecním domě, tak i výstavu "Dělání smutek zahání", která u dětí sklidila obrovský úspěch a obdiv. Do školy jsme se vraceli po naučné stezce "Nivou Fryštáckého potoka" a kolem sběrného dvora. Čekala nás ještě jedna vyučovací hodina a poté oběd.

Moc děkujeme obci Lukoveček za pozvání a zpřístupnění i jejich muzea. 

Helena Kolářová, Základní škola Fryšták