Jak ale vysvětlit tuto situaci malým dětem, když mají problém porozumět významu některých slov? Nejlépe je to možné udělat formou hry. Děti ze tříd 1. A a 2. A z 1. oddělení školní družiny na 9. ZŠ ve Zlíně nasbíraly vršky, ze kterých poté poskládaly vlajku a zároveň tím pomohly ke sbírce peněz pro postiženou holčičku. Na takto velkou vlajku bylo potřeba 1520 červených, 1520 bílých a 1125 modrých vršků.

Všechny děti to moc bavilo a vymýšlely z vršků i své vlastní obrázky. Nesmíme zapomenout, že se děti zároveň dozvěděly něco víc o jednom z nejvýznamnějších dnů v české historii.

Ivana Polanská, vychovatelka