Akci nám zpestřily svým vystoupením gymnastky z oddílu Gymnastika na vesnici při SK Žlutava a také kouzelnice s balónkama. Děti si odnesly domů ceny z tomboly, která byla opravdu bohatá a velký dík patří sponzorům. Akci pořádala skupina Obecňáček ve spolupráci s SK Žlutava.

Michaela Vičánková, Žlutava