Děti mohly strávit dopoledne na herních konzolích a počítačích. Činnost dětí na byla řízená a vedená pedagogy, kteří pečlivě volili herní činnosti tak, aby byly pro děti přínosné. Po lokální síti se hrály tematické hry, pohybové hry i hry ve 3D. Těm dětem, které si chtěly od virtuálního světa odpočinout nebo si vyzkoušet strategie získané v něm v praxi, mohly si zahrát Stiga hokej nebo stolní fotbálek. Akce se zúčastnil rekordní počet účastníků. Prázdninový den k nám přišlo strávit 53 dětí.
Děkujeme rodičům i dětem za důvěru a budeme se těšit při další příležitosti.

Milan Rábek, DDM Astra ve Zlíně