Pod vedením lektora pana Pakosty plnili různé úkoly a zamýšleli se nad tím, co ve světě způsobuje zlo a jaká je možná náprava. Poznali, že Komenský byl velmi statečný a vytrvalý a po všech ranách osudu se dokázal vždy znovu pustit do práce.

Mgr. D. Strachotová, základní škola v Pohořelicích