Na výběr měli téměř ze všech vyučovacích předmětů. V českém jazyce žáci hledali v přesmyčkách názvy ohrožených živočichů, četli si o nich a poté je poznávali podle vlastního popisu, jednoho typického znaku, nebo pantomimického předvedení. Na živočichy se podívali i z mluvnického hlediska, když určovali rod jednotlivých podstatných jmen.

V anglickém jazyce se naučili napsat a vyslovit jména ohrožených živočichů a shlédli o nich krátké video. V matematice pomocí příkladů luštili jména ohrožených zvířat, ve slovních úlohách počítali, kolik kilogramů bambusu sežere panda velká, nebo kolik váží pytel zmijí. Vzájemně si pomohli pomocí krejčovských metrů změřit svou výšku, aby mohli zjistit, zda jsou vysocí jako kůň převalského, nebo medvěd hnědý.

Někteří si v matematice dokonce zazpívali. V oblíbené kombinaci předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda se žáci rozdělili do skupin, ve kterých poskládali obrázek zvířete, o kterém vyhledávali informace v encyklopediích i informačních letácích. Ostatním skupinám pak představili svá zjištění a vysvětlili jim, proč jejich zvířeti hrozí vyhynutí.

V pracovních činnostech a výtvarné výchově napsali a nakreslili společné atlasy ohrožených živočichů, vytvořili například model výběhu nosorožce, nebo si vyrobili velrybu a pandu. V oblíbené tělesné výchově se zahřáli na překážkové dráze a při skládání a odesílání zprávy o leguánu modravém. Na závěr si zahráli na zmije, které se musely provléknout připravenými obručemi.

Žáci si celý den velice užili. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací a zamysleli se nad osudem ohrožených živočichů. Seznámili se s mladšími i staršími spolužáky a vyzkoušeli si, zda se ve škole při hledání různých učeben neztratí.


Mgr. Eva Březovjáková