V pekle se trochu zapotily, u čarodějnic se proletěly na košťatech, pomohly meluzínám rozfoukat hvězdy, válely vodníkovu perlu, určovaly stopy lesních zvířat, pomáhaly lesním strašidlům stavět úkryty pro bezpečí ostatních lesních obyvatel a nevzdaly se při útěku labyrintem před divoženkami.

Za každý splněný úkol mohly děti získat razítko na soutěžní kartičku, kterou v cíli směnily za diplom a sladkou tečku na konci dne. O účastníky se v průběhu akce staralo více než 35 pracovníků, kteří ze sebe vydali maximum.

Poděkování tak patří nejen všem účastníkům akce, ale také pracovníkům, kteří akci připravovali i realizovali na místě.  Věříme, že se akce podařila a užili jste si ji stejně, jako my. 

Budeme se těšit na příští rok!

Za tým pracovníků - Iva Vladíková, DDM Astra Zlín