Na akci totiž dorazilo téměř 1100 účastníků, což je podstatně více, než v loňském roce. Na účastníky v lese čekalo 11 stanovišť plných roztodivných strašidel. U některých se plnily úkoly, a tak si děti domů odnesly i mnoho zážitků. Děkujeme všem za účast, za parádní atmosféru.

Velký dík patří také všem pracovníkům, kteří se na zajištění akce podíleli. Už teď se těšíme na příští rok… A pokud jste neměli dost, můžete se přijít podívat ještě do parku u zlínského zámku, kde bude v sobotu 9. listopadu probíhat 2. ročník akce pro děti.

Nese název Hrátky se strašidly a už teď víme, že bude připraveno 7 stanovišť s pohybovými, logickými a dalšími netradičními úkoly.

Na akci Stezka odvahy Halloweenským lesem se v daný den podílelo 60 pracovníků interních a externích, dobrovolníků z řad přátel DDM – těm patří velký dík za skvělý přístup k přípravě a organizaci akce.

Iva Vladíková, DDM Astra Zlín