Učitelé i žáci se těšili. Můžeme říct, že vyučování distančním způsobem určitě plnohodnotně nenahradí běžnou prezenční výuku ve školách. 

Mgr. Marek Dlabaja, Základní škola Slušovice