Všechny třídy na 1. stupni Základní školy Slavičín se k oslavě Dne stromů připojily, a to v pondělí 21. října celodenním projektem. Na událost bylo ale potřeba mít vstupenku – oblečení zelené barvy.

Žáci celé dopoledne řešili úkoly spojené s tematikou stromů, vyráběli obrázky z přírodnin, sbírali listy, větvičky, šišky, kůry a jiné plody stromů, z kterých vytvořili výstavku pro ostatní děti. Naši druháci si dokonce vyrobili vlastní knížku o stromech a třída 3. C odjela na poznávací výlet.

Možná jste nás, 22 žáků, potkali ve vlaku do Ekocentra Veronica v Hostětíně. Málokdo už dnes totiž ví, jak pěstovat původní ovocné odrůdy stromů v naší krajině a o životě v ovocném sadu. Výlet jsme nemohli než zakončit ochutnávkou různých odrůd jablek a výrobou vlastního jablečného moštu.

Den stromů si v rámci akce užili pořádně také páťáci ve spolupráci se sedmáky, a to v rámci environmentální výchovy a vzdělávání. Nádherné prezentace na interaktivní tabuli nás parádně nastartovaly na společný projektový den.

Žáci ze 7.A si pro mladší spolužáky připravili nejen zajímavé úkoly, dokonce své práce obohatili o ochutnávku nejrůznějších výrobků z jablek, hrušek, švestek, apod.

Celé dopoledne žáci pracovali ve skupinách pod vedením sedmáků, nechybělo ani tvůrčí psaní pohádkových příběhů o stromech. Vyvrcholením dopoledního programu byl již tradiční „Stromojarmark“.

Na něm všichni účastníci oslavy ochutnávali „dary stromů“. Děkujeme všem ochotným maminkám, díky kterým si žáci pochutnávali na výborných hruškových a jablkových koláčích, které zapíjeli lipovým čajem nebo smrkovou šťávou. Také chléb s povidly, štrúdly, kompoty, šťávy, plody byly výborné.

Žáci obohatili výstavku o ukázky větviček, šišek, plodů, kůry i výtvarných prací na dané téma. Tímto děkujeme žákům 7. A za vynikající spolupráci a věříme, že se jim role „nadějných učitelů“ líbila. Těšíme se na další společné akce, při kterých mohou sedmáci předvést své výborné znalosti z výuky a šikovnost při nejrůznějších aktivitách.

Autor: PaedDr. Bronislava Králíková a Mgr. Radka Častulíková, Základní škola Slavičín