Připravila pro děti zajímavou besedu plnou hádanek, hledání pohádkových dvojic, skládání puzzle, vyprávění pohádek i četbu pohádky na přání. Děti se naučily používat pojmy spisovatel a ilustrátor, pochopily rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím.

Děkujeme paní knihovnici a těšíme se na další setkání v knihovně.

Věra Hermanová, Mateřská škola Žlutava