Pohádkovým lesem procházeli děti společně s rodiči s hrací kartou, do které si sami zapisovali vyluštěná písmena a plnili společně několik samostatných úkolů – zazpívat si písničku, udělat několik dřepů, atd… Někteří dospěláci byli vyplňováním karty a plněním úkolů zaujati více jak jejich děti a vrátili se tak aspoň na chvíli do svých dětských let. 

Po vyluštění správného hesla děti čekala už jen cesta do cíle ke králi a královně a jejich družině. Ti dětem předali pamětní medaili a poslali je na skákací hrad a také ke klaunovi, který jim vytvořil postavičku z nafukovacího balonku. Pohádkový les v zámecké zahradě v Holešově přilákal děti nejen z Holešova, ale i širokého okolí.

Kromě Pohádkového lesa byly pro děti připraveny další atrakce - vláček Pacifik, kolotoče, SDH, střelnice, skluzavky, skákací hrad, bubeníci, BESIP, PS M. Očadlíka, atd…. Svým hudebním a tanečním vystoupením tentokrát potěšili návštěvníky dětského dne malé nadějné zpěvačky sestry Dobešovy, které se představily svým programem „Štěstí“.  

Velké poděkování si zaslouží 70 dobrovolníků, kteří se na přípravě a organizaci této krásné akce podíleli. Poděkování si zaslouží také pracovníci SVČ TYMY a MKS a SDH Holešov. Děkujeme městu Holešov za velkou pomoc a podporu při pořádání této celoměstské akce.