Po promenádě masek přišlo představování kostýmů a všechny masky dostaly malou odměnu: od princezen, berušek, pirátů až po králíčka se sladkou mrkvičkou. Poté následovalo vystoupení dětí z mateřské školky s pásmem Tancujeme s píštalkou a pořadatelky nacvičily pro pobavení trampskou scénku na známou píseň Na Okoř je cesta.

Nechyběly ani soutěže, jako například slalom v lese, hod kroužkem, podlézačka, smetáčkový tanec a populární balónkový tanec či sladká odměna nakonec.

Příjemné odpoledne jsme strávili při diskotékové hudbě, kterou nám hrál DJ D. Ginter a tancovalo se až do večera. Naši akci připravily: ČSŽ - Vesnické ženy Poteč a mateřská školka. 

Ludmila Šerá, jednatelka