V pondělí a ve středu budeme procvičovat matematiku, v úterý a ve čtvrtek český jazyk. Velký zájem o výuku ve škole nás velmi potěšil a deváťákům přejeme, aby v těchto ztížených podmínkách proběhla příprava i přijímací zkoušky na střední školy 8. června bez problémů. 

Distanční výuka z ostatních předmětů bude pokračovat i nadále.

Základní škola Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří