K výuce se přihlásilo všech dvanáct žáků, kterých se přijímací zkoušky týkají. Přínosem pro deváťáky není jen samotná výuka, ale i osobní kontakt se spolužáky.

Mgr. Olga Idesová, Základní škola Halenkovice