Už v pátek 13. září se konala v obřadní síni radnice výstava výtvarných prací žáků zdejší ZŠ i ZUŠ. Vystoupila také Cimbálová muzika ZUŠ Morava. Sobotní program nazvaný „Den hudby“ se nesl ve znamení tradičního jarmarku s bohatým kulturním programem, doplněný o tvořivé dílničky pro děti a den otevřených dveří v Městské knihovně Fryšták.

Na sobotní večer pak byla připravena Valašská veselice spojená s ochutnávkou tradičních valašských pokrmů. V kulturním programu vystoupily dechovky Fryštácká Javořina, Maguranka, Miklovci, Trnkovjanka atd.

Závěr víkendu patřil nedělní „Staříčkově pouti“ (staříček – zakladatel řádu salesiánů v Československu – 1927 – P. Ignác Stuchlý, který působil ve Fryštáku). Po dopolední mši svaté následoval v odpoledních hodinách bohatý program pro rodiny s dětmi na farním dvoře u kostela svatého Mikuláše. Na všechny víkendové programy byl vstup zdarma. 

Text a snímky zaslal: Pavel Nášel, Fryšták