Doma zatím svoji výuku absolovují žáci čtvrté a páté třídy. Díky paní učitelce Evě Mihálové jsou každé dopoledne on-line ve spojení nejenom s vyučující, ale i s ostatními spolužáky.

Osobní kontakt s vrstevníky žádný počítač nenahradí a tak se všichni už nemůžou dočkat, až tato zvláštní doba pomine a potkají se zase naživo ve třídě…

Josef Hutěčka