Muzejní pedagogové při něm vycházeli z pověstí o permonících, tajemných bytostech v důlních štolách, jež dřív havíři chovali ve velké úctě. Dochovala se o nich řada pověstí a pohádek a některé z nich zazněly i na dílničce v prostorách repliky železného dolu, která je součástí výstavy.

Po této inspiraci už přišlo na řadu samotné tvoření – tři druhy permoníčků různé obtížnosti pro děti různého věku. Látky, papír a další suroviny se pod šikovnými i méně šikovnými prstíky měnily ve veselé skřítky, které si děti odnášely domů.

V sobotu 29. února budou keltští kovotepci inspirací pro dílnu s názvem Tepané keltské šperky. Výstava bude hostit dílny i během jarních prázdnin – na 5. března se připravuje dílna Pohádkové brože.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně