Z projektu ČSOB pomáhá regionům chceme do odlehčovací služby zakoupit pomůcky a materiál pro aktivizační programy pro klienty odlehčovací služby Dotek z.ú.

Pomůcky budou využívany při každodenních aktivizačních programech v našem zařízení. Konkrétně půjde o cvičební a polohovací pomůcky, speciální kuželky, společenské hry a reminiscenční knihy. 5 projektů v každém kraji dostane darem 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč, 25 000 Kč a 10 000 Kč.

V každém regionu tak ČSOB rozdělí 160 000 Kč. Podpořit náš projekt můžete kliknutím zde. V rámci naší činnosti připravujeme tématické pracovní listy pro kognitivní trénink, které ZDARMA sdílíme s dalšími sociálními službami, aktivizačními pracovníky i širokou veřejností.

Soubory v pdf si mohou zájemci zdarma objednat na webu www.bavsen.cz Za dobu existence webu jsme rozeslali již více než 1000 "objednávek" materiálů pro kognitivní trénink.

| Video: Youtube

Veronika Malinová