Jsme středisko rané péče Educo a působíme po celém Zlínském kraji. Provozujeme sociální terénní službu rané péče a pomáháme rodinám přímo v jejich domovech.

A co přesně je raná péče a jak to chodí?

Někteří rodiče si ještě před porodem, či nějakou dobu po porodu vyslechnout bolestivou zprávu o tom, že jejich dítě bude žít s nějakým zdravotním znevýhodněním. Může se jednat o různé vývojové vady, poruchu autistického spektra, Downův syndrom a další formy mentálního či tělesného postižení. Tito rodiče často přesně neví, jak dítě rozvíjet a co vlastně takové dítě potřebuje. Často bohužel ani netuší, koho by mohli o radu požádat, kdo by jim mohl s dítětem pomoci. A od toho jsme tady právě my. Naše poradkyně do těchto rodin dojíždí zhruba jednou za 4-6 týdnů a fungují jako takový průvodce pro tyto rodiny v oblasti specifických potřeb a rozvoje jejich dítěte. Konzultace probíhá většinou formou speciálních her a cvičení s dítětem a dizkuzí s rodiči. Raná péče pracuje s dětmi od narození do sedmi let věku a cílem je, aby po ukončení služby byla rodina ve svých kompetencích plně samostatná. Pokud sami naši pomoc potřebujete, či někoho takového znáte, najdete nás na www.ranapecezlin.cz.

Zaslala Andrea Škarková