Všechny děti se také shodly na tom, že angličtina je opravdu skvělá a už se moc těší na další. Ta opravdová je čeká od třetí třídy. V rámci propojování výuky se však snažíme budovat kladný vztah k pozdější výuce jazyků už nyní, ve druhé třídě, a to nenásilnou a nenápadnou formou v různých hodinách.

Paní učitelce Urbancové moc děkujeme za vlídný přístup a trpělivost.

Za 2. A Základní školy Luhačovice Mgr. Dana Kubíková, za 2. B Mgr. Ludmila Gahurová