„Tehdy jsme začínali zhruba se čtyřmi sty studenty, dnes jich máme v každém akademickém roce na dvě tisícovky a navíc řádově přes stovku doktorandů. Zajímavé srovnání je také u studijních programů – v prvním akademickém roce jsme měli jeden vlastní obor studia, teď je to sedm studijních programů v bakalářských a magisterských studijních programech a již tři doktorské studijní programy,“ popisuje dnešní děkan FaME David Tuček.

Fakulta dnes velmi úspěšně spolupracuje také s univerzitami ze zahraničí. Studenti mohou studovat v podstatě ve všech zemích Evropské unie, ale mohou také dostat stipendium v zemích jako Jižní Korea, Japonsko, Ázerbájdžán, Srí Lanka či Thajsko. Studenti mají navíc možnost získat ve standardní době studia dva diplomy. Kromě FaME i z univerzit, se kterými má fakulta tzv. double-degree programy. Jedná se o Vietnam, Ázerbájdžán i Anglii.

Naopak z těchto zemí mohou mladí ekonomové studovat ve Zlíně. Ze zemí EU je o fakultu největší zájem u studentů z Portugalska, Francie, Španělska, ale i mimoevropských zemí jako Turecko, Vietnam, Srí Lanka, Indie, Ázerbájdžán či nově i Kurdistán.

„Velký zájem je také z bývalých zemí Sovětského svazu a jedná se o studenty jak bakalářských, tak magisterských a následně i doktorských studijních programů,“ doplňuje David Tuček.

Mezi největší úspěchy fakulty patří výborné umístění v mezinárodním žebříčku Times Higher Education World University Rankings 2020, který fakultu zařadil jako nejlepší vysokou školu v České republice v ekonomických oborech. Toto hodnocení získala fakulta i v roce 2019.

„Toto ohodnocení je pro nás velkou výzvou a zároveň závazkem. Kvalitu naší fakulty musíme neustále zvyšovat, a to zejména na mezinárodní úrovni. Je velmi důležité, že z více než stovky doktorandů je polovina zahraničních studentů. I to vylepšuje naši pozici mezi ekonomickými vysokými školami u nás,“ říká s respektem David Tuček. „Zároveň intenzivně pracujeme také na mezinárodních projektech, což je pro hodnocení vysokých škol dalším důležitým bodem,“ vysvětluje David Tuček. Vědeckovýzkumná spolupráce má také mezinárodní punc. Příkladem je v tomto roce úspěšně dokončený projekt Horizon 2020, na kterém fakulta spolupracovala s britskou Anglia Ruskin University.

Fakulta ale zažívala také těžké časy. Zejména po roce 2006, kdy docházelo k poklesu demografické křivky a zároveň vznikla celá řada soukromých vysokých škol s ekonomickým zaměřením.

„Ta konkurence se zněkolikanásobila. Dříve jsme měli na jedno studijní místo sedm přihlášek, dnes jsou to necelé dvě přihlášky. Nicméně jsme jedni z mála posledních ekonomických fakult, které zatím stále ještě dělají přijímací zkoušky,“ říká David Tuček.

FaME má za 25 let své existence celou řadu úspěšných absolventů. Patří mezi ně například Petr Vabroušek, dnes známý triatlonista nebo Lukáš Pytloun, majitel a provozovatel sítě hotelů. Na fakultě rovněž působí řada renomovaných ekonomů, např. prof. Milan Zelený (působící rovněž na Fordham University in New York) nebo makroekonom Ing. Petr Zahradník.

Nejen oni, ale také celá řada dalších osobností se zúčastní slavnostního shromáždění a oslav, které jsou plánovány na 18. září 2020. V tento den se také uskuteční setkání absolventů.

„Chceme prezentovat nejen to, čeho jsme dosáhli, ale také možnosti studentů z hlediska studia, posun ve vědecko-výzkumné oblasti, chystáme i prohlídku všech prostor fakulty,“ dodává děkan David Tuček.

Na tento den je připraven bohatý doprovodný program včetně vystoupení skupin Voxel a XIII.století.

Mgr. Petra Svěráková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně