V uplynulých dnech se ale podařilo zlínskému muzeu zrealizovat zásadní změnu: byla zkolaudována nová fotovoltaická elektrárna s výkonem 49,2kWp. Ty na střeše objektů zajišťuje 120 panelů se špičkovým výkonem 410Wp.

„Zvolili jsme řešení s optimizéry, které umožňují detailní monitoring funkčnosti a efektivnosti jednotlivých komponentů elektrárny, a které navíc maximalizují výnosnost jednotlivých panelů. Dokonce i v případě vypnutí elektrárny umí zajistit bezpečné napětí pro údržbu, servis či případný zásah hasičského záchranného sboru," říká ředitel muzea Pavel Hrubec. 

Díky tomuto kroku si depozitáře MJVM v Otrokovicích budou samy vyrábět elektrickou energii, která je finančně náročná už teď, a jak ukazuje situace na trhu s energiemi, v budoucnosti by byla ještě mnohem náročnější. Platí to zejména v letních měsících, kdy je depozitární prostory třeba klimatizovat. Vyjádřeno v konkrétních hodnotách, vyrobí toto nově instalované zařízení cca 44 MWh ročně, a tím pokryje cca 65 % spotřeby depozitáře – což v současných cenách reprezentuje cca 200 tisíc Kč ročně. V těchto relacích je návratnost vynaložené investice, která činila 1,9 Mil. Kč a ze 60% je finančně pokryta z dotačního titulu operačního programu Životní prostředí, pouhých 6 let.

„Jsem velmi ráda, že je na tomto příkladu vidět, jak lze spojit zajímavé finanční úspory s nezanedbatelnými ekologickými efekty. Vždyť provozem této fotovoltaické elektrárny se sníží emise CO2 až o 20 tun ročně,“ uvedla radní Zlínského kraje pro kulturu a školství Zuzana Fišerová. „Navíc případná přebytečná energie nespotřebovaná v místě instalace bude zaslána do distribuční sítě a využita okolními budovami.“

Investiční projekt zelené energie pro muzejní depozitáře finančně podpořil z více než 40% právě Zlínský kraj.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně