Lenka Trčková je v současné době studentkou Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na výtvarnou výchovu a vizuální tvorbu. K pedagogickému vedení kurzu lze přiřadit i Mgr. Danu Bradou, bývalou vyučující výtvarné výchovy na Gymnáziu Valašské Klobouky a valašskoklobouckého řezbáře Zdeňka Matyáše.

Studenti během pětidenního kurzu nezaháleli, vedle krajinářského kurzu taktéž absolvovali výtvarný workshop zaměřený na fotografii, Land art a akční umění. V dopoledních a podvečerních hodinách studenti absolvovali přednášky o historii krajinomalby a principech malby v krajině, přednášku s prezentací vedl Mgr. Jiří Ročák, o Land artu a akčním umění přednášela Lenka Trčková, s principy a zásadami fotografování se zaměřením na krajinu a figuru studenty seznámil Mgr. Miroslav Pinďák. Po večerních přednáškách studenti zhlédli několik filmů s výtvarnou tématikou.

Krásné slunečné počasí babího léta umožnilo studentům každý den být v plenéru v okolí RZ a tvořit. Malbu a kresbu krajiny studenti a studentky střídali s prací na Land artu a akčním uměním. Výtvarný workshop pod vedením Lenky Trčkové byl velmi pestrý a zajímavý. Studenti si vyzkoušeli princip camery obscury (dírkové komory) v praxi, vyrobili si fotoaparát z krabice nebo plechovky. Na fotoaparát z krabičky od sirek s kinofilmovým formátem dokumentovali výtvarné činnosti svých kamarádů v průběhu dvou dnů. Film i fotografie si zkusili sami vyvolat klasickou metodou v temné komoře. Středeční večer byl zaměřen na malbu světlem – Luminografii. Mladí výtvarníci si tak měli možnost si vyzkoušet Landart, performance, happening i bodyart.

Své krajinomalby mladí výtvarníci každý den prezentovali na improvizované výstavě ve společenské místnosti RZ Hájenka a mladí fotografové své fotografie  prezentovali po výtvarných přednáškách.

Veřejnosti představí mladí výtvarníci svá díla vytvořená na výtvarném kurzu ve školní Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky 22. října 2021 od 18 hodin na slavnostní vernisáži. Na vernisáž i vlastní výstavu jsou srdečně zváni všichni milovníci výtvarného umění.

Jiří Ročák