Jemu i třem kolegům ze stanice ve Zlíně a kolegyni z vsetínské stanice poděkovali za dlouholetou obětavou práci při záchraně zdraví, životů i majetku lidí a spolupráci a službu občanům krajský ředitel HZS Zlínského kraje plk. Ing. Vít Rušar a jeho náměstek pro úsek IZS a operačního řízení plk. Ing. Pavel Dekret. Na přátelském setkání předali končícím kolegům několik darů a poděkování. Do dalších let také odcházejícím kolegům popřáli pevné zdraví.

Nikola Synek