Zprávu za uplynulých deset let přednesl starosta sboru D. Fuksa. Odpolední program pokračoval na fotbalovém hřišti, kde se konaly závody mladých hasičů v požárním útoku – Memoriál Karla Pavlíka.

Naši mladí hasiči porovnali své síly s družstvy z Oldřichovic, Halenkovic, Bělova, Kvítkovic a Hřivínova Újezdu. Mladší žáci si vybojovali krásné 2. místo. Našim starším žákům se s časem 19.63 sekund podařilo získat nejen 1. místo v kategorii starších žáků, ale také si zaslouženě převzali putovní pohár celé soutěže. Následovala ukázka práce policejních psovodů. Celý den zakončil příjezd jednotky profesionálních hasičů z Otrokovic. Ti předvedli přihlížejícím vyproštění zraněných osob z havarovaného automobilu.

Po celou dobu probíhala výstava hasičské techniky. K vidění byly automobily typu Tatra, SCANIA, Trambus, rychlý zásahový automobil Ford Ranger, hasičský člun a historická vahadlová stříkačka. Velké poděkování patří obci Žlutava, všem členům sboru, kteří se na akci aktivně podíleli, občanům obce a hostům, kteří nás přišli podpořit a strávili tento významný den s námi.

Markéta Bilíková