„Vážím si toho, že se sídlu Zlínského kraje a všem jeho občanům dostalo tříkrálového požehnání, které má v letošním roce ještě daleko větší hodnotu vzhledem k tomu, co nyní prožíváme a co ještě zažívat budeme. Velmi děkuji všem, kdo tuto sbírku organizují v tak komplikovaných podmínkách, aby přinesli pomoc a naději těm, kdo ji nejvíce potřebují,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Všichni, kdo chtějí přispět lidem v sociální nouzi či nemocným, mohou své finanční dary posílat na Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800 nebo využít formy dárcovské dms, případně vložit peníze do pokladniček umístěných na veřejně přístupných místech.

„Jednotlivci mohou obejít domy a předat požehnání prostřednictvím nápisů C†M†B†2021 nade dveře, současně do schránek vložit jako poděkování tříkrálové cukříky a kalendáře, ovšem bez přímého kontaktu s domácnostmi,“ uvedl ředitel zlínské Charity Vlastimil Vajďák.

„Je to letos velmi těžká situace, protože zvláště děti se na koledování velmi těšily. Dojímá nás ale zájem ze strany farností a obcí, odkud nám hodně telefonují a jsou ochotni informovat občany o umístění kasiček, kam lidé mohou nosit své dary. Doufám, že se i přes všechny nesnáze podaří vybrat peníze tolik potřebné v sociální oblasti,“ sdělila Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín.

Peníze vybrané v konkrétním regionu budou podle pracovníků charity adresovány právě pro potřebné v tomto regionu. Na Zlínsku budou finanční dary využity například v přímé péči, dále v Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice, budou z nich hrazeny letní rehabilitační pobyty dětí se spinální svalovou atrofií a poslouží k mnoha dalším účelům. Kam přesně bude výtěžek sbírky směřován, se zájemci dozví na webu Olomoucké arcidiecézní Charity zde: https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/.

Více na: https://www.trikralovasbirka.cz/