Prvními nachystanými byla pohybová stanoviště, kde mohli návštěvníci zdokonalovat svou jemnou i hrubou motoriku, ale také logické myšlení a rytmus. Tato stanoviště byla nazvána jako: Trampolínky, Chůdy a házedla a Opičí dráha.

Díky těmto stanovištím se účastníkům rozproudilo a aktivizovalo celé tělo. Další stanoviště byly zaměřené na podporu logického myšlení, kde si účastníci mohli zahrát Maxi piškvorky, které byly tvořeny z přírodnin, velké Člověče nezlob se!, domino a také šachy. Na ty, kteří došli sami a neměli „parťáka“, čekal na stanovišti zkušený šachista, který si rád dal šachovou partii a také slečny, které si s nimi rády všechny hry zahrály. Další dvě stanoviště byly věnované environmentální tematice.

První stanoviště bylo nazváno Přírodověda a účastnici se zde mohli dozvědět zajímavosti o našich stromech a lučních květinách, zahrát si zde mohli velké ptačí a hmyzí pexeso a tím potrénovat názvy živočichů a upevnit je díky obrázkům. Druhé stanoviště neslo název Svět kolem nás a bylo zaměřené na třídění odpadu. Na účastníky zde čekalo vyobrazení hor a rybníka a také bohužel hodně odpadu. Jejich úkolem bylo odpad správně roztřídit do připravených košů. Všem se to vždy krásně povedlo.

Poslední stanoviště mělo v sobě logické myšlení, pohyb, ale také podporovalo kreativitu a představivost. Toto stanoviště bylo nazváno Hod vlaštovkou a účastníci se zde naučili skládat vlaštovky, měli možnost si ji výtvarně nazdobit a následně zkusit svou zručnost a také zda vlaštovku zkonstruovali natolik dobře, aby jim dobře létala na připraveném tematickém házedle. Účastníci mohli procházet jednotlivé stanoviště dle vlastního uvážení a to i několikrát. Příjemným zpestřením celé akce byly vystoupení tanečních a pohybových skupin DDM Astry. Návštěvníci se mohli podívat na vystoupení Trampolínek I., II., III., Mini mažoretek, Mažoretek, Bilberries přípravky, Bilberries mladších a starších, Bilberries Gang a Aerobiku s Klárkou.

Děkujeme všem vystupujícím a trenérkám za krásné zpestření odpoledne. Všem účastníkům, vystupujícím a také pořadatelům děkujeme za krásné, příjemně strávené odpoledne a navození příjemné předprázdninové atmosféry.

Helena Doleželová, Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně