Nebyla nám lhostejná ani otázka zvládnutí zadaného učiva žákem. Prostřednictvím webového portálu iTester pedagogové vytvářeli testy „na míru“, které poté zasílali žákům na jejich emaily k vyplnění. Učitelé tak získali skvělou zpětnou vazbu o jejich domácí práci.

Pro přehledné zadávání úkolů jsme využili školní webové stránky. S nástupem většiny žáků do školy i nadále využíváme během vyučování Zoom meeting, a to pro ty žáky, kteří se nadále vzdělávají doma. To v nás probudilo myšlenku zapojit v budoucnu tímto způsobem do výuky například nemocné děti během jejich domácího léčení.

I přes jistá organizační a hygienická omezení probíhá každodenně výuka hlavních předmětů s důrazem na procvičení učiva. Domácí vzdělávání také prokázalo důležitost a nezbytnost sociálních kontaktů, což se projevovalo radostí z návratu mezi spolužáky. Škola se tak stala opravdovým „místem setkávání“.

S odstupem času hodnotíme tuto situaci jako možnost využívat digitalizaci ve školství ve větším měřítku a taktéž hledat a nalézat nové způsoby…

Mgr. Lenka Oroszová, Základní škola Dolní Lhota