Další úspěšnou akci si může připsat Místní skupina Českého červeného kříže Valašské Klobouky. S nápadem na uspořádání Dne s první pomocí přišla předsedkyně Ludmila Šulcová. „V nepříznivé epidemiologické situaci jarních a části letních měsíců se nekonaly žádné soutěže hlídek mladých zdravotníků, nefungoval kroužek, a tudíž ani nebyla možnost se setkávat či rozloučit se s těmi, kteří z kroužku odchází,“ uvedla. Tento den byl příležitostí, jak nastartovat novou sezónu, poděkovat těm, kteří odchází na střední školy a zároveň přilákat nové adepty.

Třetí zářijovou sobotu se v prostorách pastoračního domu sešlo na pět desítek bývalých, současných a možná i budoucích členů kroužku mladých zdravotníků, aby se nejen setkaly se svými kamarády, ale také aby si připomenuly základy první pomoci a vyzkoušely si je v praxi. Bylo připraveno šest stanovišť, na kterých si děti mohly zkusit poskytnutí první pomoci při krvácení, bezvědomí, srdeční zástavě či něco ze základů obvazové techniky. Dověděly se o kladech i záporech tolik diskutované mobilní aplikace Záchranka, prohlédly si vůz rychlé záchranné služby a popovídaly si se záchranáři.

I když se celý den nesl v duchu první pomoci, nebylo to jen o ní. Účastníci se utkali v závodech na veslovacím trenažéru, poznávali byliny i dopravní značky. Na vlastní kůži mohli zažít, jak člověk vidí po požití alkoholu nebo drog díky brýlím simulujícím tyto stavy.

„Celý den provázela skvělá atmosféra, krásné počasí a nadšení dětí. Jsem ráda, že se podařilo tuto akci uskutečnit a že o ni byl tak velký zájem,“ dodala Ludmila Šulcová.

Eva Fialová, MS ČČK Valašské Klobouky