Letos, stejně jako tomu bylo i v minulém školním roce, nemohla proběhnout výstava a hlasování v našich prostorách. Proto jsme opět přenesli výstavu do virtuálního prostředí sociálních sítí, kde jste mohli svému favoritovi dát like a tím ocenit jeho dílo. Mezi soutěžní fotografie jste rozdělili přes 340 liků, za což vám děkujeme!

Ale teď už by vás určitě zajímalo, kdo dostal nejvíce liků a stává se výhercem letošního ročníku. Letošní výherkyní soutěže se stává paní Zdeňka Svobodová, které velmi gratulujeme. U její roztomile jarně laděné fotografie se sešlo krásných 72 liků. Druhé a třetí místo si mezi své 3 fotografie rozdělila Eliška Kolářová, která měla u dvou fotografií 21 hlasů a u třetí fotografie 20 hlasů. 

Vzhledem k tomu kolik fotografií se nám sešlo, jsme se ale rozhodli udělit ještě další ceny, a to ceny pedagog. A to Aji Liškové, Ladislavovi Strouhalovi, Michaele Hubáčkové, Adéle Hotařové, Josefovi Horňákovi a Petře Šrubařové, kterým také gratulujeme.
 
Všem oceněným gratulujeme! Diplom a malou odměnu bude možné vyzvednout po domluvě v budově DDM v ulici Osvoboditelů v blízkosti zastávky Školní.  
Všem účastníkům děkujeme za účast a budeme se těšit v příštím ročníku soutěže!
 
Výsledková listina

1. místo - Zdeňka Svobodová (štěně s květinou)
2. místo - Eliška Kolářová (včela na jabloni a včela na pampelišce) 
3. místo - Eliška Kolářová (vajíčka v hnízdě)
Cena pedagoga: Aja Lišková (včela v krokuse); Ladislav Strouhal (květina); Michaela Hubáčková (motýl); Adéla Hotařová (oranžový motýl); Josef Horňák (mlok); Petra Šrubařová (opilující včela)

Helena Doleželová, Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně