V neposlední řadě děkujeme všem zaměstnancům, kteří nám pomohli akci v nelehké a nejisté době uspořádat a také Městskému divadlu Zlín za propůjčení prostor!
Bez vás všech by to nešlo. DĚKUJEME! 

Za Naději Zlín Jana Škývarová, DiS.