Pouhých 5 kilometrů severozápadně od Velehradu leží obec Salaš. Od roku 2015 stojí na stráni nad obcí tvarově zajímavá rozhledna. Její konstrukce se dvěma vyhlídkovými plošinami ze všeho nejvíce připomíná dvě číslice 7 postavené proti sobě. K rozhledně vede značená turistická trasa. Z Velehradu pěší turisté vyrazí po modře značené turistické trase do Salaše. Od rozcestníku v dolní části Salaše je k rozhledně potřeba pokračovat po žluté trase do horní části obce, odkud je značen přístup k rozhledně. Ze Starého Města jezdí do Salaše přes Velehrad autobusové linky, pro výšlap na rozhlednu doporučujeme zastávku Obecní úřad. U obecního úřadu najdou motoristé parkoviště. Trasa z Velehradu k rozhledně Salaš je dlouhá 7 km v jednom směru.

Dalším zajímavým cílem výletu může být zvláštní kámen zvaný Králův stůl. Ten vzbuzuje zájem laiků i odborníků již dlouhá desetiletí. Jeho existence byla zmíněna například v listině českého krále Přemysla Otakara I. z roku 1228, kdy označoval hranice tří tehdejších panství. Symbolickou funkci hraničního kamene plní i dnes, prý odděluje národopisné oblasti Hanou a Moravské Slovácko. Názorů na jeho původ a účel je celá řada. Některé se opírají o vědecké zkoumání, některé obsahují notnou dávku představivosti a fantazie. Zjevné je to, že se jedná o kámen, který geologicky patří do zdejší krajiny. Je také zřejmé, že byl opracováván a upravován lidskou rukou. Nebylo by seriózní zde spekulovat o tom, která z mnoha teorií či pověstí je ta správná, nechejme tajemnému stolu jeho tajemství a vnímejme vlastní pocity, které tento přírodní, ale i historický objekt v každém z nás zanechá.

Výchozím místem výletu bude Archeoskanzen Modrá nedaleko Velehradu, rozcestník turistických tras je u rybníka v blízkosti skanzenu. Po modré turistické značce jdeme nejprve kolem repliky staroslovanského kostela sv. Jana Křtitele. Stojí nedaleko původních základů z 9. století, rozhodně do této prosté stavby nahlédněte. Po cca 1,5 km chůze po zpevněné cestě shlédneme okolní krajinu z rozhledny Modrá. Od rozhledny procházíme mezi vinohrady, polními a lesními cestami ke Královu stolu. Také budeme míjet soustavu lesních rybníků vybudovaných na Modranském potoce. Část cesty nám bude dělat společnost Naučná stezka Fauna a flóra Chřibů.

Celá trasa z Modré ke Královu stolu je dlouhá necelých 6 km v jednom směru, z Velehradu je o kilometr delší. Do Modré se dostanete autobusovou dopravou ze Starého Města (zastávka Velehrad, rozcestí Modrá), motoristé naleznou parkování u archeoskanzenu.

Zdeněk Urbanovský, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy