Nastala druhá vlna koronaviru, školy a bazény byly zavřeny. Povinný plavecký výcvik nemohl pokračovat. Trenéři Plavecké školy, ať už byli požádáni o jakoukoliv práci, tak se do ní pouštěli ochotní a odhodlaní pomoci. Čtyři pracovníci absolvovali školení trasování, které si potom vyzkoušeli při trasování přímo na Krajské hygienické stanici. Poté vypomáhali v mateřských školách s úklidovými pracemi i jako pomocné síly v kuchyni (Třída Svobody v Malenovicích, Slínová, Štípa, Prostřední). Všechny tyto záskoky pomohly mateřským školám lépe zvládnout chod školy při absenci kmenových pracovníků. Dva zaměstnanci z celého týmu si vyzkoušeli práci přímo na odběrovém místě a v laboratoři, kde si ověřili, že situace související s šířením nákazy není vůbec jednoduchá.

Všichni zaměstnanci, včetně ředitelky Blanky Kalendové, byli koordinováni odborem školství, které je jim vděčné za jejich spolupráci; stejně tak jako všechna místa, kde pomáhali. Jelikož v této těžké době je dobrá každá ruka, a proto pracovníci Plavecké školy i nadále nabízí pomoc, abychom se vrátili zpět do normálního života.

Adéla Václavíková