„S panem starostou Tomaszem Jachymkem a dalšími představiteli Zelówa jsme hovořili o různých oblastech života v našich městech a zjistili jsme, že se podobají nejen svou velikostí, spádovostí regionu nebo tradicí soukenického a tkalcovského řemesla, ale také tím, že této době čelí obdobným výzvám a problémům. Ze strany našich partnerů zazněla nabídka rozvoje spolupráce na poli kulturním nebo školském, čehož si velmi vážíme a budeme hledat cesty a propojení, jak například výměnné pobyty pro školy či spolky zorganizovat,“ uvedl Josef Bělaška, starosta města Valašské Klobouky. „Potěšilo nás velice milé přijetí a pohostinnost našich polských přátel a těšíme se, že v blízké době budeme moci přivítat jejich delegaci zase ve Valašských Kloboukách,“ dodal.

Zelów je výjimečný svou historií, v níž hráli důležitou roli čeští osadníci. Dodnes tu působí spolek Čechů, který se sdružuje v okruhu evangelické reformované církve, udržuje a vyučuje český jazyk a předává dětem povědomí o českých tradicích. Pro valašskoklobouckou návštěvu byla připravená projížďka historickou částí města a prohlídka památek, mimo jiné právě i evangelického kostela nebo volnočasového centra, které český spolek provozuje. 

Lenka Zvonková